Kody do gry: Europa Universalis IV (PC)
Uwaga! W celu wprowadzenia jednego z poniższych kodów musisz otworzyć okno konsoli. W tym celu musisz wcisnąć klawisz ~, a następnie wprowadź kod.

Efekt - kod

Złoto - cash
Zasoby ludzkie - manpower
Maksymalna stabilność - stability +6 prestiżu - prestige
Dodaje tubylców do wskazanych prowincji - add_natives
Wpływy papieskie - add_pi
Władza patriarchy - add_pa
Wzrost reform - add_reformlevel
Dodaje kolonizatorów do kraju - add_colonist
Dodaje pobożność - piety
Zwiększa populację - population
Zmiana trybu mapy - mapmode
Zmiana właściciela - own
Zmiana piosenki - nextsong
Czyści konsole - clear
Zapisuje grę - savegame

Uwaga: kody do Europa Universalis IV na (PC) zostaly przetestowane i powinny poprawnie dzialac. W opisie zostalo wyjasnione jak nalezy wpisywac kody dlatego nie udzielamy juz rad dotyczacych wlasciwego wpisywania kodow, i tym podobnych. Kody do gry Europa Universalis IV. Cheats, tips & trics, download.

Podobne gry: