Kody do gry: Nemesis of the roman empire (PC)
Podczas gry wciśnij klawisz [ENTER] i wpisz jeden z poniższych kodów:

_black - czarny ekran

debugselected - tryb debugowania wybranej jednostki

usr - opisuje wybraną jednostkę

gaikafd - wyświetla zielone opisy nad nie-obiektami i czarne opisy pod obiektami

printmemstats - wyświetla statystyki pamięci

mousepos - wyświetla pozycję myszy

gmp - wyświetla współrzędne kursora

dumpobj - wyświetla zdolności wybranej jednostki

desync - tworzy plik desync_test.txt

dumpfunctoxml - tworzy plik dump_try.xml

quit - wychodzi z gry

flatterrain - płaski teren

pause - pauzuje i wznawia grę

removedecors - usuwa z planszy zarośla, drzewa itp.

Screenshot - zapisuje zrzut ekranu do pliku BMP

save - zapisuje grę

setplayer - przełącza gracza do trybu gry wieloosobowej

testadventure - sprawdza spójność misji

togglefog - włącza/wyłącza mgłę wojny

togglevis - włącza/wyłącza budynki i dekoracje

ttest - testuje tłumaczenie

ae - pokazuje właściwości poziomu

advexplorer - uruchamia wbudowaną opcję MYTH

rayoflight - wyświetla komunikat Abe ti me buzikash s tezi parametri maj,a?

_dbgsel - wyświetla zagrożenie dla wybranych jednostek

esg - wyświetla informacje o wrogich jednostkach

settlementcount- wyświetla liczebność populacji

explorer - funkcja opcji MYTH

shrinkentities - funkcja opcji MYTH

_toggleinvrects - wyświetla prostokąty wokół jednostek

showflatterrain - dziwny teren
Uwaga: kody do Nemesis of the roman empire na (PC) zostaly przetestowane i powinny poprawnie dzialac. W opisie zostalo wyjasnione jak nalezy wpisywac kody dlatego nie udzielamy juz rad dotyczacych wlasciwego wpisywania kodow, i tym podobnych. Kody do gry Nemesis of the roman empire. Cheats, tips & trics, download.

Podobne gry: