Kody do gry: Rage (PC)
Utwórz skrót do głównego pliku wykonywalnego (.exe) gry i umieść go na pulpicie. Kliknij prawym przyciskiem myszy na skrócie i wybierz Właściwości. Przejdź do zakładki Skrót i zajmij się edycją pola Element docelowy. Musisz na samym końcu dopisać parametr +set com_allowconsole 1. Możesz już uruchomić grę. Wciśnij klawisz [~] w celu uaktywnienia okna konsoli i wpisz jeden z poniższych kodów:

cvarAdd g_ammoSwitchDelay x – ustalenie opóźnienia zmiany amunicji na poziomie x (zamiast x musisz wprowadzić inną wartość – domyślnie jest to 600)
cvarAdd g_EnableGore -1 – wyłączenie krwi i brutalnych scen
cvarAdd g_fov x – ustalenie pola widzenia na poziomie x (zamiast x musisz wprowadzić inną wartość – domyślnie jest to 80)
cvarAdd g_infiniteA

 

mmo 1 – nieskończona ilość amunicji (cvarAdd g_infiniteAmmo 0 wyłącza)
cvarAdd g_permaGodMode 1 – nieśmiertelność (cvarAdd g_permaGodMode 0 wyłącza)
cvarAdd g_playerHealthPerSecond x – ustalenie tempa regeneracji zdrowia bohatera na poziomie x (zamiast x musisz wprowadzić inną wartość – domyślnie jest to 5)
cvarAdd g_playerHealthRegenDelay x – ustalenie szybkości rozpoczęcia regeneracji zdrowia bohatera na poziomie x (zamiast x musisz wprowadzić inną wartość – domyślnie jest to 5)
cvarAdd g_vendorSalePriceScale -1 – wszystkie przedmioty kosztują tylko 1 dolara
cvarAdd g_weaponkick 0 – brak rozrzutu przy prowadzeniu ostrzału
cvarAdd pm_jumpheight x – ustalenie wysokości skoku na poziomie x (zamiast x musisz wprowadzić inną wartość – domyślnie jest to 52)
cvarAdd pm_sprintspeed x – ustalenie szybkości sprintu bohatera na poziomie x (zamiast x musisz wprowadzić inną wartość – domyślnie jest to 450)
cvarAdd pm_togglesprint 1 – bieganie bez żadnych ograniczeń (cvarAdd pm_togglesprint 0 wyłącza)
cvarAdd vehicle_god 1 – niezniszczalne pojazdy (cvarAdd vehicle_god 0 wyłącza)
vehicle_infiniteboost 1 – nielimitowane turbo (vehicle_infiniteboost 0 wyłącza)

 

LUB

 

Udaj się do menu głównego gry i wybierz z niego opcję wprowadzania kodów (Cheats). Możesz teraz wpisać jedno z przedstawionych poniżej haseł:

actionescape – nieskończona ilość ogniw paliwowych
cosmittack – nieskończona ilość amunicji
doomsday – nieskończona ilość rakiet
rawrboom – nielimitowany tryb furii
richstick – otrzymanie 10000 sztuk złota
spazattack – odblokowanie wszystkich broni

Uwaga: kody do Rage na (PC) zostaly przetestowane i powinny poprawnie dzialac. W opisie zostalo wyjasnione jak nalezy wpisywac kody dlatego nie udzielamy juz rad dotyczacych wlasciwego wpisywania kodow, i tym podobnych. Kody do gry Rage. Cheats, tips & trics, download.

Podobne gry: